Příprava na maturitu z angličtiny

Nejste si jistí svým úspěchem u maturity a máte z ní obavy? Nemusíte! Připravíme Vás na všechny 3 části – písemnou, didaktický test (čtení a poslech) i ústní zkoušku.

Pro koho je přípravný kurz
na maturitu z angličtiny vhodný?


Kurzy jsou určeny studentům středních škol maturitních ročníků, kteří budou skládat státní maturitní zkoušku z anglického jazyka. Nebo také studentům nematuritních ročníku, kteří se chtějí na budoucí maturitu začít připravovat dříve.

 • Pečlivá příprava na všechny 3 povinné částí maturitní zkoušky.

 • Naši lektoři jsou profesionálové s mnoholetými zkušenostmi.

 • 100% úspěšnost našich studentů u zkoušek.

 • V kurzu proberete vše potřebné k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky.

Z čeho se skládá státní maturita z anglického jazyka


Zkouška se skládá ze 3 částí: didaktického testu, slohové práce a ústní zkoušky. V našem kurzu Vás důkladně připravíme na všechny jednotlivé části, aby vám při zkoušce nedělaly problém.

 • Didaktický test se skládá ze 2 samostatných částí:

  Žáci nejprve řeší poslechový test, pak následuje test čtení a jazykové kompetence.

  1) Poslech / 40 minut

  Poslechová část obsahuje 4 úlohy. Nejprve žáci poslouchají čtyři krátké nahrávky a vybírají správný obrázek. Při řešení druhé úlohy studenti na základě vyslechnuté nahrávky rozhodují, jestli jsou tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá. Ve třetí části se doplňují informace (nejvýše tři slova) na vynechaná místa v textu. Čtvrtá úloha obsahuje čtyři nahrávky, podle kterých žáci vybírají správnou odpověď ze čtyř možností.

  Vzorové úlohy – poslech

  2) Čtení a jazyková kompetence / 60 minut

  Tato část se skládá z 5 úloh. Nejprve si studenti přečtou pět krátkých textů a vybírají z několika možností správné odpovědi na otázky. Poté mají maturanti rozhodnout, zda jsou podle textu tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá. V další části se na základě jednoho delšího textu vybírají správné odpovědi na otázky. Potom studenti přiřazují dva texty k sobě, např. informace o lidech hledající zaměstnání a pracovní nabídky. Poslední úloha se týká gramatiky. Žáci vybírají slova, která se nejlépe hodí do textu.

  Vzorové úlohy – čtení…

  Váha této zkoušky je 50 % z celkového hodnocení / 1hod. a 40 minut

 • Zadání a povolené pomůcky:

  Zadání specifikuje situaci / téma, typ a rozsah textu, adresáta / příjemce sdělení apod. Součástí zadání může být i výchozí text, např. inzerát, výňatek z dopisu.

  Povolenou pomůckou je anglický slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu.

  Písemná práce tvoří 2 texty:

  Délka prvního textu má být 120 až 150 slov. Druhý text je kratší, jeho rozsah je 60 až 70 slov.

  Precizní dodržení typu textu a jednotlivých bodů zadání je v podstatě klíčem k úspěšnému napsání maturitní písemné práce. V zadání každé části písemné práce je zcela jasně a velmi výstižně přesně napsáno, co se má ve Vašem textu objevit.

  Váha této zkoušky je 25 % z celkového hodnocení / 60 minut

 • Zadání a povolené pomůcky:

  Žák si losuje jedno z minimálně 5 zadání. Každé zadání obsahuje jeden pracovní list (s přílohou). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém / oborovém tématu.

  Po vylosování zadání má student před zahájením ústní zkoušky vyhrazený čas na přípravu, během které si může vypracovat poznámky. Je povoleno používat slovník neobsahující zvláštní přílohy k ústnímu projevu.

  1) Interview / 2-3 minuty

  Zkoušející zadá tematicky zaměřené otevřené otázky (3-6 otevřených otázek na nějaké téma, např. Hobbies nebo Free Time) a Vy na ně budete odpovídat.

  2) Práce s obrázkem / 4 minuty

  Žák popisuje obrázek, porovnává dva obrázky a poskytuje informace k danému tématu. Následně pokračuje krátké samostatné mluvení na dané téma.

  3) Ústní projev na vylosované téma / 5 minut

  Maturitní téma, které obsahuje otázky, na které budete odpovídat, budete s Vaším zkoušejícím na danou problematiku anglicky diskutovat nebo budete maturitní otázku na dané téma sami prezentovat. Zadání třetích částí ústní zkoušky si zadává každá škola podle svého zaměření.

  4) Rozhovor / 3 minuty

  Ústní interakce žáka s učitelem v rámci komunikační situace dané zadáním, ve které budete vystupovat sami za sebe a Vaším úkolem bude dojít k cíli daným zadáním tím, že se zkoušejícím proberete několik bodů, které na závěr shrnete.

  Váha této zkoušky je 25 % z celkového hodnocení / 15 minut

 • Pro úspěšné složení státní maturity z AJ je nutné ze všech 3 částí zkoušky získat alespoň 44%.

  Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

  Výsledná známka z AJ u státní maturity:
  • 87%-100% – Výborný (1)
  • 73%-86% – Chvalitebný (2)
  • 59%-72% – Dobrý (3)
  • 44%-58% – Dostatečný (4)
  • 0%-43% – Nedostatečný (5) – neuspěl

Zdroje informací: https://dokumenty.cermat.cz, http://www.statnimaturita-anglictina.cz, http://www.novamaturita.cz

Jak a kde probíhá výuka


Výuka probíhá prezenční formou v prostorách jazykové školy Abeceda nebo online v aplikaci ZOOM v závislosti na vládou vyhlášených nařízeních.

Cena za kurz: 3 190,- Kč

Objednávka
přípravného kurzu na maturitu


Pro bližší informace a cenovou kalkulaci, vyplňte objednávkový formulář a pošleme vám cenovou nabídku na váš e-mail.

Účastníci kurzu

Fakturační údaje

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Nejpozději do 48 hodin vás budeme kontaktovat.

Nabídka podobných služeb

Chcete se nás na něco zeptat?