Jazykový kurz Angličtiny

Kurz angličtiny je určen těm z vás, kteří se chcete naučit jazyk a přitom si užít příjemné rozptýlení od všedních povinností. Přidejte se k docházkovému kurzu v Opavě, na kterém se nudit nebudete. Staňte se součástí skvělé party.

 • Možnost platby pouze na měsíc dopředu.

 • Intenzivní kurz

  Systém rozdělení studentů do 6 jazykových úrovní.

 • Garance výsledku v závislosti na odučených hodinách.

Podrobné informace ke kurzu

Délka kurzu angličtiny – celkem 18 týdnů tj. 36 vyučovacích hodin (jedna vyučovací hodina = 45 minut). 
*(v případě zakoupení celého kurzu nikoliv zakoupení již probíhajícím kurzu)

Učební materiály a pomůcky:
 • Učebnice New ENGLISH FILE.
 • Po celou dobu kurzu pracujeme také se speciální audiotechnikou – sluchátky pro vědomý a podvědomý poslech.
 • Výuka je vedena v souladu s Metodou zrychleného učení, která je určena právě pro intenzivní výuku.
 • Dále k výuce používáme doplňkové materiály s jazykovými hrami a aktivitami připravené vaším lektorem.
 • V hodinách rovnoměrně procvičujeme všechny jazykové dovednosti, především mluvený projev a poslech s porozuměním.

Cena zahrnuje:
 • systematicky proškoleného, profesionálního lektora
 • vyučování ověřenou speciální Metodou zrychleného učení
 • speciální technické vybavení pro metodu zrychleného učení
 • studijní skriptum ABECEDA + nahrávky
 • možnost si během kurzu půjčovat různé knižní tituly
 • na vyžádání certifikát o absolvování kurzu
Storno podmínky:

Vzhledem k tomu, že počet účastníků ve skupině je pouze 9 osob, účtujeme při náhlém zrušení objednávky stornopoplatek určité (%) z ceny kurzu.

 • při zrušení objednávky 13-24 prac. dnů před zahájením kurzu 40%
 • při zrušení objednávky 8-12 prac. dnů před zahájením kurzu 60%
 • při zrušení objednávky 0-7 prac. dnů před zahájením kurzu 100%
Všeobecné obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a příslušným dodavatelem.

Kde:

Výuka probíhá přímo v našich prostorách školy ve výukovém centru v Opavě.

Adresa: Lepařova 8, 746 01 Opava 1

O prostorách:

Naše škola vám nabízí velmi příjemné zázemí, kde se cítíte více jako doma než ve škole. Čekají na vás moderní technikou vybavené učebny s netradičním uspořádáním relaxačních křesel. Příjemné prostředí stimuluje chuť do poznávání nových věcí.

Cena kurzu:
3.190 Kč
Délka kurzu:
18 týdnů
Počet vyučovacíh hodin:
36
Max. počet osob:
9

Co se na jednotlivém kurzu naučíte


 • Typický student:

  Chce se rychle naučit základům jazyka, o studium se zatím nepokoušel.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je těm z vás, kteří se doposud s vyučovaným jazykem nesetkali nebo o něm mají jen základní povědomí. Vytvoříte si dobrý základ pro další studium a hned od začátku budete angličtinu aktivně používat!

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu angličtiny pro úplné začátečníky je uvést vás zajímavým, vtipným a hravým způsobem do základů jazyka, vytvořit zájem a motivaci pro další studium a ukázat, že mluvit můžeme již od začátku! Během kurzu se studenti naučí svá první anglická slova, okamžitě je použijí, a co je nejdůležitější, budou se těšit na další setkání s jazykem.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:
  • tvořit jednoduché věty v přítomném čase
  • tvořit jednoduché věty v budoucím čase
  • používat způsobové sloveso – can (otázka HOW CAN I HELP YOU?)
  • používat základní předložky
  • základní pravidla stavby věty
  • pojmenovávat věci kolem sebe, počítat, zeptat se na cestu, čas, umět si zjistit základní a důležité informace
 • Typický student:

  Už se studiem „někdy“ nebo opakovaně začínal, má pouze základní znalosti, které potřebuje upevnit a pokročit dále v rozvoji komunikace.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se v minulosti již alespoň teoreticky seznámili s některými základními jevy a zvládají pojmenovat věci kolem nás, vytvořit jednoduché věty a zápor v přítomném čase, dále tvořit základní otázky,
  jednoduše se zeptat na cestu, čas, počítat.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu angličtiny pro „věčné“ začátečníky je obnovit u studentů zájem o jazyk a motivovat je k dalšímu studiu. Během kurzu se studenti naučí ukazovat tvořit nejen jednoduché věty v přítomném, budoucím čase, ale i v minulém, požádat o pomoc, zjistit si základní a důležité informace.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:
  • tvořit jednoduché věty v přítomném, budoucím a minulém čase
  • tvary nepravidelných sloves
  • podmiňovací způsob s would, could
  • používat předložky pro čas a místo
  • tvořit trpný rod
  • základní fráze a idiomy

   

 • Typický student:

  Dlouho jazyk nepoužíval a potřebuje se rozmluvit a komunikovat s využítím základních gramatických jevů. Potřebuje rozšířit slovní zásobu a zbavit se ostychu z mluvení.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se již v minulosti seznámili se základními gramatickými časy a jevy, a rádi by získali potřebnou jistotu, sebedůvěru a odvahu v mluveném projevu.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu angličtiny pro pokročilé začátečníky je upevnit a zautomatizovat u studentů konverzační dovednosti s využitím pouze základních gramatických jevů tak, aby je byli schopni každodenně používat. Důraz je také kladen na rozšíření slovní zásoby.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:
  • běžné používání přítomného, budoucího a minulého času
  • nepravidelná slovesa
  • podmiňovací způsob s would, could, should
  • muset, nesmět, nemuset
  • předpřítomný čas s výrazy ever a never
  • rozšíření slovní zásoby

   

 • Typický student:

  Dokáže vyjádřit plynule své myšlenky při běžné konverzaci přítomném v, budoucím i minulém čase, ale je limitován v použití vhodných gramatických konstrukcí.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se již v minulosti seznámili se základními gramatickými jevy a tvary a chtějí jim porozumět i hlouběji a dále své znalosti rozšířit.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu angličtiny pro mírně pokročilé je skutečně intenzivní zaměření především na orientaci a užívání většiny časů anglické gramatiky, vytvoření kompletního obrazu o gramatickém základu, který je nezbytný pro plynulou a neomezenou komunikaci. Dále si studenti procvičí svoje znalosti v již zvládnutých jevech a rozšíří si slovní zásobu tak, aby ji byli schopni automaticky používat v mluveném projevu.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:
  • předpřítomný čas prostý a průběhový
  • předminulý čas
  • běžné formy vyjádření budoucnosti
  • práce s časovou osou
  • 1. a 2. podmínková věta
  • základní frázová slovesa

   

 • Typický student:

  Potřebuje si prohloubit a zdokonalit komunikační dovednosti, mluvený projev a zopakovat si pravidla používání pokročilé gramatiky.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří jsou již alespoň teoreticky seznámeni s použitím časů a gramatických jevů a chtějí své znalosti zautomatizovat a upevnit a dále rozvíjet své vyjadřovací schopnosti.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu angličtiny pro středně pokročilé je upevnit a zautomatizovat konverzační dovednosti, rozvíjet slovní zásobu a naučit se vyjadřovat složitější myšlenky, názory, vyprávět příběhy. Z gramatiky je kladen důraz na vyjadřování minulých dějů a používání modálních sloves. Studenti se budou po kurzu cítit jisti v běžném mluveném projevu a vytyčí si další cíle pro zdokonalování se v jazyku.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:
  • prakticky využívat teoretické znalosti gramatických časů a jevů
  • podmínkové věty
  • nepřímou řeč
  • minulý infinitive
  • vazbu to have sth. done
  • frázové slovesa, vazby used to, to be used to, to get used to

   

 • Typický student:

  Zcela zvládl běžně užívanou gramatiku, chce především mluvit a získat jistotu správného projevu.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se již seznámili nejen se všemi gramatickými časy a složitějšími jevy, ale s ohledem na rozsah teoretických znalostí je i jejich projev sebevědomý a téměř bezchybný.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu angličtiny pro pokročilé je dále upevňovat a systematicky rozvíjet konverzační dovednosti, slovní zásobu a celkový jazykový projev.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:
  • upevnění pokročilých gramatických jevů
  • smíšené podmínkové věty
  • používat nepřímou řeč
  • vést komunikaci pouze v studovaném jazyce
  • používat velké množství nových slov a ustálených spojení z nejrůznějších oblastí
  • prakticky používat frázová slovesa

   

Docházkové kurzy - Ceník


celkem 18 týdnů / únor – červen / září – leden

36 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

 • Cena kurzu při zaplacení
  kurzovného najednou

  3.190 Kč

 • Cena kurzu při systému
  platby na 1 měsíc dopředu

  2.000 Kč

Vypsané kurzy


Docházkový kurz – angličtiny.

Kurzy označované v nabídce jako řada „+“. Jsou určeny těm, kteří si chtějí danou jazykovou úroveň probrat do hloubky a více rozšířit slovní zásobu, než gramatiku.

Vyberte si jazykovou úroveň – pro zobrazení konkrétních kurzů.

Typ / místo kurzu Termín kurzu Čas / den kurzu Cena
A1 / Opava - Abeceda

od 15. 02. 2021

do 28. 06. 2021

17:40 - 19:10 pondělí 3.190 Kč
A1+ / Opava - Abeceda

od 17. 02. 2021

do 30. 06. 2021

17:40 - 19:10 středa 3.190 Kč
A1+ / Opava - Abeceda

od 18. 02. 2021

do 24. 06. 2021

16:30 - 18:00 čtvrtek 3.190 Kč
A2 / Opava - Abeceda

od 16. 02. 2021

do 29. 06. 2021

17:10 - 18:40 úterý 3.190 Kč
A2 / Opava - Abeceda

od 17. 02. 2021

do 30. 06. 2021

18:30 - 20:00 středa 3.190 Kč
A3 / Opava - Abeceda

od 16. 02. 2021

do 29. 06. 2021

17:15 - 18:45 úterý 3.190 Kč
A3+ / Opava - Abeceda

od 18. 02. 2021

do 24. 06. 2021

15:00 - 16:30 čtvrtek 3.190 Kč
A3+ Opava - Abeceda

od 16. 02. 2021

do 29. 06. 2021

09:00 - 10:30 úterý 3.190 Kč
A4 / Opava - Abeceda

od 15. 02. 2021

do 28. 06. 2021

16:30 - 18:00 pondělí 3.190 Kč
A4 / Opava - Abeceda

od 16. 02. 2021

do 29. 06. 2021

15:30 - 17:00 úterý 3.190 Kč
A4+ / Opava - Abeceda

od 17. 02. 2021

do 30. 06. 2021

16:00 - 17:30 středa 3.190 Kč
A4+ / Opava - Abeceda

od 18. 02. 2021

do 24. 06. 2021

17:10 - 18:40 čtvrtek 3.190 Kč
A5 / Opava - Abeceda

od 17. 02. 2021

do 30. 06. 2021

9:00 - 11:00 středa 5.040 Kč
A5 / Opava - Abeceda

od 15. 02. 2021

do 28. 06. 2021

14:45 - 16:15 pondělí 3.190 Kč
A5+ / Opava - Abeceda

od 17. 02. 2021

do 30. 06. 2021

15:15 - 16:45 středa 3.190 Kč
A5+ / Opava - Abeceda

od 18. 02. 2021

do 24. 06. 2021

16:30 - 18:00 čtvrtek 3.190 Kč
A6 / Opava - Abeceda

od 15. 02. 2021

do 28. 06. 2021

16:30 - 18:00 pondělí 3.190 Kč

Je nám líto, ale žádné termíny nebyly zatím vypsány. Pro individuální poptávku nás kontaktujte.

Nestihli jste se včas přihlásit? Nevadí díky platbě na měsíc se můžete přihlásit i do 2 měsíce probíhajícího kurzu (cena Vám bude odečtena).

Objednávka kurzu


Objednáváte Docházkový kurz Angličtiny

Cena za kurz 8.000 Kč
Účastníci kurzu

Fakturační údaje

Celková cena:
Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Nejpozději do 48 hodin vás budeme kontaktovat.

Tisíce spokojených účastníků


Docházkový kurz angličtiny
není pro vás?

Zkuste telefonickou výuku nebo intenzivní kurz