Překlady textů

S realizováním překladů máme 15-letou zkušenost a disponujeme širokou databázi překladatelů, kteří jsou profesionálové v oborech.

Překládáme do těchto oborů


Cestovní ruch, ekonomika, farmacie, literatura, logistika, obchod, právo, přírodní vědy, stavebnictví, strojírenství, účetnictví, technika.

 • Zajišťujeme expresní překlady do 24 hodin.

 • Poskytujeme stylistické a gramatické korektury rodilým mluvčím.

 • Zpracujeme překlady v jakémkoliv formátu.

Jazyky, které překládáme

Angličtina, němčina, španělština, ruština, italština, polština a francouzština.

Překladatelské služby


Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a s velkou pečlivostí. Můžete se spolehnout, že váš překlad skončí v rukou profesionálního překladatele se zkušenostmi z vašeho oboru.

Obecné překlady

Přeložíme vám jakékoliv osobní nebo interní dokumenty. (Tiskoviny, životopisy, dopisy, korespondence, oznámení, rozhodnutí či doporučení, texty na webové stránky apod.)

Odborné překlady

Přeložíme specializované texty, jako jsou lékařské zprávy, finanční analýzy, softwarové aplikace, konstrukční návody nebo patenty.

Soudní překlady

Vypracujeme soudní překlady právních a úředních dokumentů podle zákona. Překládáme smlouvy – pracovní, nájemní, kupní, o dílo, obchodní podmínky, žaloby, notářské zápisy a další.

 • Expresní překlady do 24 hodin

  Za expresní termín považujeme odevzdání hotového překladu od 24 do 48 hod od zadání, přičemž záleží na rozsahu textu. V praxi platí – čím dříve překlad potřebujete, tím vyšší zaplatíte expresní příplatek.

  • Expresní příplatek za termín odevzdání do 24 hodin 70%.
  • Expresní příplatek za termín odevzdání do 48 hodin 35%.
 • Korektury překladů

  Pro kvalitní vyhotovení překladu je nutné vědět, k čemu daný překlad bude sloužit – pokud bude dále použit ke zveřejnění nebo k propagaci, je nutná korektura rodilým mluvčím, který opraví a „uhladí“ přeložený text stylisticky a odborně. Korektura je nadstandardní služba, která výrazně zvyšuje kvalitu překladu.

  Při jazykové korektuře, která je základní součástí prováděných překladů, zjišťuje korektor – většinou rodilý mluvčí, zda překlad splňuje svůj účel. V závislosti na požadavcích zákazníka provádí porovnání výchozího a cílového textu, kontroluje terminologickou jednotnost a adekvátnost jazykového rejstříku a stylu. Kontroluje celkovou kvalitu textu, gramatiku, srozumitelnost, úplnost překladu, dodržení grafické úpravy a odstraňuje drobné chyby a překlepy.

  I bez zadání korektury vždy hotový překlad prochází na pobočce in-house checkem, tzn. naši obchodní asistenti vždy překlad kontrolují s originálem a vylaďují konečnou verzi překladu.

 • Soudně ověřené překlady

  Soudní překlad může provádět pouze překladatel pověřený příslušným krajským soudem. Hotový překlad se neoddělitelně spojí s originálem (zdrojovým textem) nebo s notářskou kopií originálu a opatří razítkem a doložkou soudního tlumočníka (překladatele).

  Pokud si chce zákazník zachovat nepoškozený originální dokument, musí nejprve navštívit notáře a nechat si udělat notářsky ověřenou kopii tohoto dokumentu.

  Jedná-li se o ověření cizojazyčného textu, notáři obvykle ověřují jen ty jazyky, které ovládají. Tuto ověřenou kopii může potom zákazník předat agentuře k provedení překladu.

  Soudní překlady se provádějí u textů určených pro státní orgány nebo u důležitých firemních dokumentů.

Objednávka překladu


Pro bližší informace a cenovou kalkulaci, vyplňte objednávkový formulář a pošleme vám cenovou nabídku na váš e-mail.

Upřesnění překladu

pro vložení souboru prosím využijte datové uložiště například: uložto, letecká pošta

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Nejpozději do 48 hodin vás budeme kontaktovat.

Často se ptáte


 • Soudní překlad je nezbytný, pokud musíte dokument předložit státním orgánům. Soudně se ověřují také
  listiny potřebné pro banky, školy, soudy a další takové, které jsou opatřené podpisem. Při překladech se
  soudním ověřením se dále jedná o úřední dokumenty.

  Soudní překlad se nejčastěji provádí u těchto druhů dokumentů:

  Rodné listy, koncesní listiny, vysvědčení, živnostenské listy, oddací listy, výpisy z obchodního
  rejstříku, rozvodové rozsudky, osvědčení o registraci k daním, úmrtní listy, potvrzeni o bezdlužnosti,
  listiny dědických řízení, pracovní smlouvy, závěti, daňová přiznání, soudní rozsudky, certifikáty,
  notářské zápisy, potvrzení o studiu , výpisy z rejstříku trestů, zakladatelské smlouvy, diplomy (bez
  příloh), společenské smlouvy.

 • Úřední dokumenty jsou při překladu opatřeny razítkem. Razítko je vždy kulatého tvaru s průměrem 36
  milimetrů. Na obvodu razítka je uvedeno jméno, příjmení a titul tlumočníka a upřesnění v českém jazyce
  “tlumočník/tlumočnice jazyka toho a toho”. Dále je na razítku vyobrazen malý státní znak.

 • Jazyková korektura je doporučena v případě, že bude přeložený text zveřejněn. Korektura rodilým mluvčím
  je doporučována u nadstandardních dokumentů, jako jsou výroční zprávy, tiskové zprávy, nabídky pro
  výběrové řízení, nabídky obchodním partnerům, webové stránky, apod.

 • Apostila je doložka, jež se připojuje na oficiální listinu (např. rodný list, oddací
  list, vysokoškolský diplom apod.) a potvrzuje pravost podpisu a otisku razítka za účelem použití listiny
  v zahraničí.

  Superlegalizace je způsob ověření překladu, který platí pro listiny, jež mají být
  použity ve státech, s nimiž nemá Česká republika sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím
  dvoustranné mezinárodní smlouvy a které nejsou členskými státy „Úmluvy o zrušení požadavku ověřování
  cizích veřejných listin”.

 • Notář ověří pravost podpisu či dokumentu, soudní překladatel ověří
  pravost samotného překladu.

 • Standardní doba dodání překladu jsou 3 pracovní dny. Expresní překlady textů se vyhotovují ve lhůtě od 24
  do 48 hodin. Za expresní překlad je účtován příplatek.

  Drobné překlady o rozsahu do 3 stran Vám vyhotovíme do 2 pracovních dnů bez expresního příplatku.

 • Elektronicky online přes náš objednávkový formulář nebo e-mailem na adresu
  preklady@abeceda.org. V tištěné formě, kurýrní službou, osobně
  či poštou.

 • Jazykový překlad můžete platit na fakturu, hotově, kartou i převodem na účet.

  • množstevní sleva při překladu 20 NS a více 5%
  • množstevní sleva při překladu 40 NS a více 10%
  • množstevní sleva při překladu 60 NS a více 20%
 • Podporujeme všechny běžné formáty souborů – MS Office, Open Office, Google Docs i HTML a také formáty
  profesionálních grafických aplikací– Adobe InDesign, Adobe FrameMaker a další.

  Texty můžete dodat v PDF, ale editovatelné verze dokumentů samozřejmě upřednostňujeme.

 • Překladatelé i zaměstnanci jazykové školy Abeceda jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti. Každý zákazník si
  při využití našich překladatelských služeb může být jist naprostou diskrétností nám svěřených dokumentů.

Nabídka podobných služeb

Chcete se nás na něco zeptat?