SKUPINOVÝ jazykový kurz - němčiny

Kdo z Vás by nechtěl studium němčiny zažít v pohodovém kolektivu a příjemném prostředí?

Naše kurzy němčiny v Opavě přesně tohle nabízí.

Stačí si vybrat termín, vyplnit objednávku a ostatní nechte na nás.

Podrobné informace ke kurzu

Skupinový kurz němčiny – to je celkem 18 týdnů studia jazyka v kolektivu.

Kurzy jsou připravené a vhodné pro všechny jazykové úrovně od A1 až po B2.

Kurz obsahuje:

 • 18 týdnů výuky
 • 18 x 90 min. lekcí
 • Kurz se otevírá při minimálním počtu 4 studentů.
 • Maximálně 9 studentů ve skupině
 • Audio a video technika v učebnách
 • Interaktivní lekce v němčině
 • Rovnoměrně  se procvičují všechny jazykové dovednosti, především mluvený projev a poslech s porozuměním
 • Certifikát o absolvování kurzu – vystavíme na vyžádání

Kde:

Výuka probíhá přímo v prostorách jazykové školy ABECEDA v Opavě na Lepařove ulici č. 8. Parkování je možné za školou na vlastním parkovišti.

Naše škola nabízí příjemné zázemí. Učebny jsou vybaveny moderní technikou s relaxačními křesly.

Kurz se otevírá při minimálním počtu 4 studentů.

Studijní materiály nejsou v ceně kurzovného.

Storno podmínky:

Vzhledem k tomu, že počet účastníků ve skupině je pouze 9 osob, účtujeme při náhlém zrušení objednávky stornopoplatek (%) z ceny kurzu.

 • při zrušení objednávky 13-24 prac. dnů před zahájením kurzu 40%
 • při zrušení objednávky 8-12 prac. dnů před zahájením kurzu 60%
 • při zrušení objednávky 0-7 prac. dnů před zahájením kurzu 100%

Všeobecné obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a příslušným dodavatelem.

Knihovna

 • Během kurzu je možnost zapůjčit si anglickou literaturu odpovídající Vašim znalostem.

Čítárna

 • V naší škole můžete strávit čas ve čtenářském koutku a nahlédnout do cizojazyčného tisku.
 • Nabízíme možnost zakoupení předplatného jazykového časopisu .

Interaktivní jazykový klub

 • Klub bude otevřen každou třetí středu v měsíci v období od října do  května.
 • Nabízíme  zde možnost komunikovat a besedovat v angličtině na široké spektrum témat.
 • Pro dětské studenty bude  4 x  v roce uspořádáno tematické odpoledne.
 • Rezervaci svého místa v klubu na konkrétní středu pište na mail: skola@abeceda.cz
Cena kurzu:
3490,- Kč
Délka kurzu:
18 týdnů
Počet lekcí:
18
Max. počet osob:
9

Termíny skupinových kurzů němčiny


V přehledu jazykových úrovní si můžete ověřit Vaši odpovídající jazykovou úroveň.

NABÍZÍME MOŽNOST VÝHODNĚJŠÍ CENY ZA KURZ:

Při zakoupení I. + II. semestru dohromady je sleva 500,-Kč.

(tato možnost se již nedá kombinovat s dalšími slevami)

 

Při  plynulém pokračování z končícího semestru je také sleva 100,- Kč.

 

Studijní materiály nejsou v ceně kurzovného.

Typ / místo kurzu Termín kurzu Čas / den kurzu Cena
Angličtina A2 - mírně pokročilýskupina 848

od 18. 09. 2024

do 29. 01. 2025

16:00 - 17:30 středa 3.490 Kč

Je nám líto, ale žádné termíny nebyly zatím vypsány. Pro individuální poptávku nás kontaktujte.

Platba v hotovosti je možná v kanceláři školy ve dnech PONDĚLÍ - ČTVRTEK v čase 9:00 - 15:00 hodin. Při platbě na fakturu vždy uvádějte fakturační adresu.

Co se na jednotlivém kurzu naučíte


 • Cíl kurzu:

  Hlavním cílem kurzu je uvést Vás zajímavým, vtipným a hravým způsobem do základů jazyka, vytvořit zájem a motivaci pro další studium.

  Témata lekcí:

  • oslovení a představení se
  • rodina a práce
  • zájmy a volnočasové aktivity
  • restaurace, nakupování
  • cestování
  • telefonické sjednání schůzky

  Gramatika lekcí:

  • sloveso „být“ a „mít“
  • osobní a přivlastňovací zájmena
  • základní stavba vět
  • přídavná jména
  • přítomný čas
  • tvoření jednoduchých otázek a záporu
  • základní slovesa a číslovky
 • Cíl kurzu:

  Hlavním cílem kurzu je vzbudit u studentů zájem o jazyk a motivovat je k dalšímu studiu.

  Témata lekcí:

  • představení, seznámení
  • telefonické sjednání schůzky, potvrzení, omluva
  • společenské fráze
  • prezentace vlastního názoru
  • prezentace společnosti a produktu
  • zájmy, volný čas
  • hotel, ubytování – domluva na recepci, rezervace pokoje
  • restaurace, nakupování
  • telefonování
  • cestování a doprava

  Gramatika lekcí:

  • přítomný, budoucí a minulý čas Perfekt
  • tvoření vět a jednoduchých souvětí
  • skloňování podstatných jmen
  • modální slovesa minulý čas Präteritum
  • slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
  • základní předložky času a místa
 • Cíl kurzu:

  Hlavním cílem kurzu je upevnit a zautomatizovat všechny jazykové dovednosti studenta.

  Témata lekcí:

  • telefonické sjednání, přesunutí, zrušení schůzky
  • prezentace vlastního názoru, vyjednávání
  • vlastnosti a vzhled osob a věcí
  • řešení problémů, stížností, reklamace
  • finance
  • pronájmy, smlouvy
  • pracovní pohovory, rozhovory

  Gramatika lekcí:

  • minulý čas Perfekt, Präteritum
  • slovesa zvratná
  • slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
  • vedlejší věty
  • spojky souřadící a základní spojky podřadící (wenn, weil, dass)
  • podmiňovací způsob
  • použití „Use to“
 • Cíl kurzu:

  Hlavním cílem kurzu je dále rozvíjet vyjadřovací schopnosti s použitím správných gramatických jevů.

  Témata lekcí:

  • telefonické sjednání, přesunutí, zrušení schůzky
  • vyjádření emocí a nálad
  • vyprávění složitějších příběhů
  • vyjádření hlubších a složitějších myšlenek
  • obhajoba vlastního názoru
  • debata

  Gramatika lekcí:

  • pokročilé gramatické jevy
  • minulý čas Perfekt, Präteritum
  • přídavné jméno v přísudku
  • vztažné věty a vztažná zájmena
  • trpný rod
  • skloňování podstatných a přídavných jmen
  • zájmenná příslovce
  • předložkové vazby

Objednávka kurzu


Objednáváte Skupinový kurz němčiny

Cena za kurz 8.000 Kč
Účastníci kurzu

Fakturační údaje

Celková cena:
Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Nejpozději do 48 hodin vás budeme kontaktovat.

Reference spokojených účastníků


Skupinový kurz němčiny
není pro vás?

Zkuste telefonickou výuku nebo intenzivní kurz