Intenzivní kurz Němčiny

Týdenní intenzivní kurz němčiny s následným 3 týdenním telefonickým tréninkem je určen těm z vás, kteří chcete nebo potřebujete udělat pokrok v jazyce za krátkou dobu. Unikátní metoda zrychleného učení.

Co vás čeká na intenzivním kurzu Němčiny


 • Relaxační techniky pro podporu učení

 • Unikátní audio technika pro vícesmyslové učení

 • Kreativní učební materiály

 • Telefonické opáčko po skončení kurzu

Podrobné informace ke kurzu němčiny

Náš intenzivní kurz němčiny je unikátní kombinace 4 denní intenzivní výuky a 3 týdenního telefonického tréninku vedeného unikátní Metodu zrychleného učení.

Čekají vás čtyři dny výuky spojeného s odpočinkem ve wellness resortu a následně tři týdny telefonické výuky z pohodlí domova.

Učební materiály a pomůcky:
 • Ke každému kurzu němčiny dostanete zdarma jazyková skripta ABECEDA.
 • Po celou dobu kurzu pracujeme také se speciální audiotechnikou – sluchátky pro vědomý a podvědomý poslech.
 • Výuka je vedena v souladu s Metodou zrychleného učení, která je určena právě pro intenzivní kurzy.
 • Dále k výuce používáme doplňkové materiály s jazykovými hrami a aktivitami připravené vaším lektorem.
 • V hodinách rovnoměrně procvičujeme všechny jazykové dovednosti, především mluvený projev a poslech s porozuměním.

Cena zahrnuje:
 • systematicky proškoleného, profesionálního lektora
 • vyučování ověřenou speciální Metodou zrychleného učení
 • speciální technické vybavení pro metodu zrychleného učení
 • studijní skriptum ABECEDA + nahrávky
 • možnost si během kurzu půjčovat různé knižní tituly
 • na vyžádání certifikát o absolvování kurzu
Cena nezahrnuje:
 • ubytování a aktivity v hotelu
Storno podmínky:

Vzhledem k tomu, že počet účastníků ve skupině je pouze 8 osob, účtujeme při náhlém zrušení objednávky stornopoplatek určité (%) z ceny kurzu a hotelových služeb (pokud jsou objednány).

 • při zrušení objednávky 13-24 prac. dnů před zahájením kurzu 40%
 • při zrušení objednávky 8-12 prac. dnů před zahájením kurzu 60%
 • při zrušení objednávky 0-7 prac. dnů před zahájením kurzu 100%
Všeobecné obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a příslušným dodavatelem.

Kde:

Výuka probíhá přímo v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí (u Opavy), kde vám rádi zajistíme i ubytování.

Kdy:
 • Kurzy v Hradci nad Moravicí probíhají vždy od čtvrtku 11.00 do neděle 16.00.
O ubytování v hotelech:
 • 1- lůžkový pokoj: 1 noc/ 1 osoba = 1.390 Kč (vč.DPH)
 • 2- lůžkový pokoj: 1 noc/ 1 osoba = 990 Kč (vč.DPH)
 • součástí je vnitřní bazén, sauna, masáže, whirlpool.
 • Aquacentrum se nachází v hotelovém komplexu a je otevřeno denně od 9 do 21 hodin.
V ceně ubytování:
 • snídaně formou švédského stolu
 • volný vstup do wellness dle podmínek specifikovaných hotelem
 • parkovné
Stravování:

Stravování dle vlastního výběru ze standardního jídelního lístku hotelové restaurace nebo kdekoliv jinde v okolí.

Kdy:
 • Kurzy v Hradci nad Moravicí probíhají vždy od čtvrtku 11.00 do neděle 16.00.
lekce přestávka lekce přestávka lekce přestávka lekce
1 den 11:00 – 12:45 14:00 – 15:45 16:15 – 17:45 18:30 – 20:00
2 den 9:00 – 10:45 11:15 – 13:00 14:30 – 16:15 16:45 – 18:15
3 den 9:00 – 10:45 11:15 – 13:00 14:30 – 16:15 16:45 – 18:15
4 den 8:15 – 9:45 10:15 – 11:45 12:45 – 14:15 14:30 – 16:00

Telefonická výuka němčiny

Telefonická výuka slouží k dalšímu výraznému prohloubení jazykového progresu, tréninku telefonické komunikace a trvalé fixaci již získaných znalostí.

Kde?

Telefonovat můžete doma, v kanceláři, v autě, v České republice i v zahraničí.

Kdy?

Časy konání tel. lekcí si volí student a může je změnit i v průběhu kurzu.

Individuálně

Lektora máte vždy jen pro sebe. Studujete individuálně a intenzivně.

Každý den

Učíte se pravidelně, soustavně každý den, protože na každou tel. lekci je zapotřebí se alespoň krátce připravit.

Časový harmonogram telefonické výuky:

Každý pracovní den se uskuteční jedna tel. lekce v délce 10 minut. Budeme vám volat vždy v konkrétním čase, který jste si vybrali pro telefonickou lekci. Tyto časy vám potvrdíme vždy na 1 týden dopředu e-mailem, a to nejpozději do pátku předcházejícího týdne. Tento e-mail bude obsahovat i informace potřebné k vaší přípravě na daný výukový týden.

Telefonická výuka němčiny – pravidla

Telefonická výuka – pravidla

Cena kurzu:
8.000 Kč
Délka kurzu:
4 dny
+ navazující tel. výuka
15 dnů
Počet lekcí:
16 prezenčích a 15 telefonických
Max. počet osob:
8
Jak probíhá intenzivní kurz němčiny

Co se na jednotlivém kurzu naučíte


 • Typický student:

  Chce se rychle naučit základům jazyka, o studium se zatím nepokoušel.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je těm z vás, kteří se doposud s vyučovaným jazykem nesetkali nebo o něm mají jen základní povědomí. Vytvoříte si dobrý základ pro další studium a hned od začátku budete němčinu aktivně používat!

  Co se na kurzu naučíte a proberete:

  Hlavním cílem intenzivního kurzu němčiny pro úplné začátečníky je uvést vás zajímavým, vtipným a hravým způsobem do základů jazyka, vytvořit zájem a motivaci pro další studium a ukázat, že mluvit můžeme již od začátku! Během kurzu se studenti naučí svá první německá slova, okamžitě je použijí, a co je nejdůležitější, budou se těšit na další setkání s jazykem.

  Témata lekcí:
  • oslovení a představení se, základní informace o sobě, své rodině, práci, domovu
  • supermarket – základní potraviny
  • mé oblíbené aktivity, zájmy, volný čas, jídlo
  • práce se základními číslovkami, určování času, data
  • restaurace – základní fráze
  • cestování a doprava – základní otázky na cestu, směr
  • jednoduché vyprávění v přítomném čase
  Gramatika lekcí:
  • základní pravidla stavby věty
  • tvoření jednoduchých vět v přítomném čase (věty oznamovací, tázací a rozkazovací)
  • tvoření záporu ve větě
  • používání základních předložek, přídavných jmen a příslovcí
  • osobní a přivlastňovací zájmena
  • použití modálních sloves (moci, umět, smět, muset, chtít, mít rád, mít povinnost) v přítomném čase

   

 • Typický student:

  Už se studiem „někdy“ nebo opakovaně začínal, má pouze základní znalosti, které potřebuje upevnit a pokročit dále v rozvoji komunikace.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se v minulosti již alespoň teoreticky seznámili s některými základními jevy a zvládají pojmenovat věci kolem nás, vytvořit jednoduché věty a zápor v přítomném čase, dále tvořit základní otázky,
  jednoduše se zeptat na cestu, čas, počítat.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:

  Hlavním cílem intenzivního kurzu němčiny pro „věčné“ začátečníky je obnovit u studentů zájem o jazyk a motivovat je k dalšímu studiu. Během kurzu se studenti naučí ukazovat tvořit nejen jednoduché věty v přítomném, budoucím čase, ale i v minulém, požádat o pomoc, zjistit si základní a důležité informace.

  Témata lekcí:
  • jednoduše vyprávět děj na základě obrázků pomocí časových údajů, letopočtů
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat jednoduché rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • tvořit jednoduché věty v přítomném, budoucím a minulém čase
  • opakování časování sloves v přít. čase
  • časování zvratných sloves
  • slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
  • skloňování podst. jmen v nominativu, dativu a akusativu
  • řadové číslovky
  • préteritum u pomocných sloves
  • erfektum (minulý čas pomocí vazby – habe …..ge …..t) u pravidelných a některých nepravidelných sloves

   

 • Typický student:

  Dlouho jazyk nepoužíval a potřebuje se rozmluvit a komunikovat s využítím základních gramatických jevů. Potřebuje rozšířit slovní zásobu a zbavit se ostychu z mluvení.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se již v minulosti seznámili se základními gramatickými časy a jevy (minulý, přítomný a budoucí čas). Znalost tvorby otázek a záporu.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:

  Hlavním cílem intenzivního kurzu němčiny pro pokročilé začátečníky je upevnit a zautomatizovat u studentů konverzační dovednosti s využitím pouze základních gramatických jevů (přítomný, budoucí a minulý čas) tak, aby je byli schopni každodenně používat. Důraz je také kladen na rozšíření slovní zásoby.

  Témata lekcí:
  • jednoduše vyprávět děj na základě obrázků pomocí časových údajů, letopočtů
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat jednoduché rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • časování sloves v přítomném čase: pravidelná, nepravidelná, princip časování s odlučitelnými předponami, modální slovesa
  • významy předložek: místní a časové
  • zájmena osobní a přivlastňovací, tázací
  • spojky souřadicí a základní spojky podřadicí – významy (wenn, weil, dass)
  • perfektum pravidelných sloves
  • preteritum haben, sein a modálních sloves
  • stupňování příd. jmen
  • perfektum běžně užívaných sloves (pravidelných i nepravidelných)
  • vedlejší věty v přítomném čase a v minulém čase
  • podmiňovací způsob pomocí „würde + infinitiv“
  • skloňování podstatných jmen

   

 • Typický student:

  Dokáže vyjádřit plynule své myšlenky při běžné konverzaci přítomném v, budoucím i minulém čase, ale je limitován v použití vhodných gramatických konstrukcí.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří ovládají komunikaci v přítomném, budoucím a minulém čase. Neznalost složitějších gramatických jevů.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:

  Hlavním cílem intenzivního kurzu němčiny pro mírně pokročilé je skutečně intenzivní zaměření především na orientaci a užívání většiny časů německé gramatiky, vytvoření kompletního obrazu o gramatickém základu, který je nezbytný pro plynulou a neomezenou komunikaci. Dále si studenti procvičí svoje znalosti v již zvládnutých jevech a rozšíří si slovní zásobu tak, aby ji byli schopni automaticky používat v mluveném projevu.

  Témata lekcí:
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci, restauraci, letišti a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • opakování perfekta
  • tvoření konjunktivu préterita a opisné formy würde + infinitiv
  • préteritum silných, slabých a smíšených sloves
  • préteritum x perfektum
  • časové spojky als a wenn
  • spojky trotzdem a obwohl, deshalb a weil
  • přídavné jméno v přísudku
  • vztažné věty a vztažná zájmena
  • skloňování podstatných a přídavných jmen
  • trpný rod

   

 • Typický student:

  Zcela zvládl běžně užívanou gramatiku, chce především mluvit a získat jistotu správného projevu.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se již seznámili nejen se všemi gramatickými časy a složitějšími jevy, ale s ohledem na rozsah teoretických znalostí je i jejich projev sebevědomý a téměř bezchybný.

  Co se na kurzu naučíte a proberete:

  Hlavním cílem intenzivního kurzu němčiny pro pokročilé je dále upevňovat a systematicky rozvíjet konverzační dovednosti, slovní zásobu a celkový jazykový projev. Z gramatiky je kladen důraz na vyjadřování minulých dějů a používání modálních sloves. Studenti se budou po kurzu cítit velice jisti v jakémkoliv mluveném projevu.

  Témata lekcí:
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci, restauraci, letišti a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • opakování minulého času + rozšíření znalosti nepravidelných sloves
  • préteritum významových sloves
  • předložkové vazby
  • směrová příslovce
  • podmiňovací způsob přítomný a minulý
  • vedlejší věty vztažné a účelové
  • trpný rod
  • idiomy

Vypsané kurzy němčiny


Intenzivní kurz – němčiny.

Vyberte si jazykovou úroveň – pro zobrazení konkrétních kurzů.

Typ / místo kurzu Termín kurzu Čas / den kurzu Cena

Je nám líto, ale žádné termíny nebyly zatím vypsány. Pro individuální poptávku nás kontaktujte.

Objednávka kurzu


Objednáváte Intenzivní kurz Němčiny

Cena za kurz 8.000 Kč
Účastníci kurzu

Fakturační údaje

V případě zájmu do poznámky uveďte podrobnosti o ubytování
Celková cena:
Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Nejpozději do 48 hodin vás budeme kontaktovat.

Tisíce spokojených účastníků


Intenzivní kurz němčiny
není pro vás?

Zkuste telefonickou výuku nebo docházkový kurz