ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ OPAVA

Kdo z Vás by nechtěl svým dětem studium angličtiny dopřát hravou a zábavnou formou?


Děti milují interaktivní zábavu v hodinách a učení jim jde skoro samo.

K angličtině tímto způsobem získávají pozitivní vztah, zbavují se již v ranné životní fázi ostychu a připravují se tak na pokračování v dalších stupních studia.

Děti, které se u nás začnou učit angličtinu už v nízkém věku, zůstávají naší škole s oblibou věrni až do dokončení střední školy.

 • Harmonogram semestru

  Každý týden probíhá jedna lekce. Semestr obsahuje celkem 18 lekcí. Pro děti od 3 do 8 let jsou lekce 60 minutové. Od 8 let lekce trvají 90 minut.

 • Forma výuky

  Výuka probíhá hravou formou v příjemných učebnách za použití obrázků, písniček a edukativních her.

  Přirozeným způsobem s oblíbenými postavami se děti seznamují s angličtinou.

 • Počet dětí ve skupině

  Maximální počet dětí ve skupině je 9. Lektor má tak dostatečný prostor se každému dítku plně věnovat.

 • Rozvoj učení

  S přibývajícím věkem se soustředíme více  na konverzaci a interaktivní zábavu.

  Dětem se věnují kromě zkušených českých také zahraniční lektoři. K rozšíření znalostí mají děti studentskou knihovnu.

 • Benefity pro děti v kurzech

  Knihovna, čítárna a interaktivní jazykový klub

  • Během kurzu je možnost zapůjčit si anglickou literaturu odpovídající Vašim znalostem.
  • V naší škole můžete strávit čas ve čtenářském koutku a nahlédnout do cizojazyčného tisku.
  • Nabízíme možnost zakoupení předplatného jazykového časopisu.
  • Pro dětské  studenty uspořádáme  4 x  v roce tematické odpoledne.
  • Rezervaci svého místa v klubu na konkrétní středu pište na mail: skola@abeceda.cz

TERMÍNY A OBJEDNÁVKY KURZŮ


Hravá jazyková škola Abeceda v Opavě


Pro nejmenší studenty máme připravené hravé učebny ve stylu dětského pokoje. Sedíme na polštářcích na zemi, používáme různé hračky, pestrobarevné plakáty a obrázkové knížky.

Děti si užívají během hodiny mnoho zábavy. Pro školáky máme připravených spoustu jiných aktivit, aby si chvíli připadali úpnlě jako v cizině..

Co se děti na jednotlivém kurzu naučí


 • O kurzu a výuce:

  • Kurz pro nejmenší děti vychází z úspěšné edice vydavatelství  Oxford University Press.
  • Hlavní hrdina, plyšák Cookie, přináší sérii příběhů. Jejich prostřednictvím, v jednoduchých větách, děti přirozeně přijímají slovní zásobu a naslouchají správné výslovnosti.
  • Významným prvkem jsou písničky, které každý příběh doplňují.
  • Oblíbené jsou také jednoduché pohybové aktivity, pracovní listy, sluchové a rytmické hry.
 • O kurzu a výuce:

  • Kurz vychází z výukové edici Tiger Time od světově uznávané autorky Carol Read (Macmillan Education).
  • Veselý tygřík provází děti angličtinou prostřednictvím příběhů, které se odehrávají na nejrůznějších, dětem dobře známých, místech.  Seznamuje je se svými kamarády a světem kolem nás.
  • Jeho písničky, říkadla, hry a zábavné aktivity, pomáhají dětem v angličtině komunikovat  a jednodušeji si ji osvojit.
 • O kurzu a výuce:

  • Kurz vychází z výukové edici Fun for Starters (Cambridge University) a časopisu Ready.
  • Jazykové hry, kvízy, interaktivní cvičení rozvíjí komunikaci a slovní zásobu.
  • Důraz je kladen na rozvoj všech dovedností – čtení, psaní, porozumění a komunikaci. To vše přirozenou a zábavnou formou.
 • O kurzu a výuce:

  • Kurz vychází z výukové edici Fun for Movers (Cambridge University) a časopisu Ready.
  • Výuku tvoří všestranný soubor prezenčních a online aktivit.
  • Děti tak cíleně procvičují a prohlubují své jazykové znalosti.
  • Projevují přirozený zájem o angličtinu a používají ji automaticky a bez ostychu.
 • O kurzu a výuce:

  • Tento kurz je připraven tak, aby vzbudil zájem teenagerů o angličtinu.
  • Kurz vyučuje rodilý mluvčí nebo lektor s dlouholetou zahraniční praxí.
  • Výuka je vedena pouze v anglickém jazyce.
  • Studenti se učí pohotově reagovat, klást otázky, popsat skutečnost, vyjádřit názor a argumentovat.
  • Aktivují své znalostí, rozšiřují je, zaměřují se na detaily.
  • Připravují se na budoucí úspěšné zvládnutí některé mezinárodní jazykové zkoušky.
 • O kurzu a výuce:

  • Tento kurz je určen všem teenagerům, kteří jsou nebo chtějí být IN a COOL.
  • Kurz vyučuje rodilý mluvčí nebo lektor s dlouholetou zahraniční praxí.
  • Výuka je vedena pouze v anglickém jazyce.
  • Studenti se učí pohotově reagovat, klást otázky, popsat skutečnost, vyjádřit názor a argumentovat.
  • Aktivují své znalostí, rozšiřují je, zaměřují se na detaily.
  • Připravují se na budoucí úspěšné zvládnutí některé mezinárodní jazykové zkoušky.

Reference spokojených účastníků


Nabídka podobných služeb

Anglický tábor pro děti od 7 do 13 let

otevřou vašemu dítěti úspěšnou budoucnost