GLOBÁLNÍ KRIZE - VÝCHODISKO EXISTUJE - Mezinárodní online fórum
22. dubna 2023 | 17:00 SELČ

 

VÍME, ŽE ŘEŠENÍ EXISTUJE
22. dubna 2023 na fóru „Globální krize. Východisko existuje“, podrobně odhalíme, co přesně může každý udělat, aby se zabránilo globální katastrofě.Buď součástí řešení! Nyní je osud světa ve tvých rukou.Připoj se a řekni o této události všem!

Podrobné informace o nadcházejícím fóru

 

 

GLOBÁLNÍ KRIZE - VÝCHODISKO EXISTUJE - Mezinárodní online fórum<br />
22. dubna 2023 | 17:00 SELČ

KLÍČOVÁ TÉMATA FÓRA


 • Klimatická krize

  • Všechny klimatické katastrofy se odehrávají podle našeho matematického modelu. Co nás čeká v příštích letech?
 • Ekonomicé perspektivy

  • Narůstající energetická krize. Pravda o jejích důsledcích
 • Co se děje s jáderm planety

  • Co se ve skutečnosti děje se zemským jádrem? Skutečné příčiny klimatické krize
 • Hrozba erupce Yellowstonu

  • Hrozba erupce Yellowstonu. Jaké příznaky aktivace supervulkánu před námi skrývají seismologové a vulkanologové?
 • Kolaps světové ekonomiky

  Příčiny blížícího se kolapsu světové ekonomiky a našeho pohodlného života v nadcházejících letech

 • Umělá inteligence a hrozby zneužití

  K jakým hrozbám povede vývoj umělé inteligence v současném spotřebitelském formátu společnosti

 • Co se stalo z Marsem?

  Vědecká fakta o příčině zániku Marsu. Proč v příštích 14 letech může Země zaniknout ze stejného důvodu?

ABECEDA a TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

 

Aktivně podporujeme mezinárodní projekt TVOŘIVÁ SPOLEČNOST, kde je ŽIVOT člověka tou největší prioritou.

„Tvořivá společnost“ je projekt celého lidstva, který dává možnost v nejkratší možné době a mírovou cestou vyvést naši civilizaci na nový stupeň evolučního rozvoje.

Odkud pochází myšlenka vzniku Tvořivé společnosti?


Dobrovolníci mezinárodního projektu Tvořivá společnost po dobu 10 let prováděli rozsáhlý průzkum, v němž lidé ze 180 zemí světa, různého sociálního postavení, náboženství a národnosti vyjádřili svůj názor na společnost, ve které by chtěli žít. Na základě těchto odpovědí – přání a potřeb většiny lidí – bylo vytvořeno                         8 základních Osnov Tvořivé společnosti.

 • Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!

 • Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.

 • Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka!

  Každý Člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.

  Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.

  Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.

  Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.

 • Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností.

  Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.

 • Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.

  Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.

  Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

 • Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.

  Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.

 • Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety.

  Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.

  Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, která je stanovená společností.

 • Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.

  Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.

  Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

Cíl a smysl projektu

Nejdůležitější je cíl! Pokud je cíl, všechno má smysl. Ale pokud cíl není, pak je vše ostatní bezsmyslné. V čem spočívá náš cíl? Naším cílem je vyjít ze slepé uličky současného spotřebitelského systému, ve kterém my všichni, jako lidstvo, dnes existujeme. A začít žít jako Člověk. Hlavním cílem je však vybudování společnosti svobodných lidí, společnosti, která by zajistila našim budoucím generacím důstojný život, blahobyt a duchovně mravní rozvoj. Společnost Lásky a Lidskosti. Společnost budoucnosti, která tě v konání mění již teď a naplňuje tvůj život vyšším smyslem.

Etapy vybudování Tvořivé společnosti


Vyvstává otázka: jaké jsou tedy kroky k realizaci takové společnosti? Co je třeba udělat?

1. Etapa informování

PRVNÍ A TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK je informování každého o tom, že takový formát existuje a jaké obrovské výhody přináší každému člověku. Je to naše unikátní šance vyjít ze všech krizí mírovou cestou a vybudovat pro nás a naše děti lepší svět.

Na to, aby měl každý člověk krásný život a ve společnosti začaly reálné změny, je nutné, aby se všech 8 miliard lidí dozvědělo o projektu Tvořivá společnost a podpořilo ho.

2. Etapa politická

Díky informování se vytvoří elektorální poptávka. Čím rychleji se vytvoří, tím rychleji přejdeme ke druhé, politické, etapě budování TS. Díky informování se vytvoří elektorální poptávka. Čím rychleji se vytvoří, tím rychleji přejdeme ke druhé, politické, etapě budování TS. Cíl je jednoduchý: využít politiku jako nástroj ke sjednocení lidí, nikoli k rozdělení.

3. Celosvětové referendum

Provedení celospolečenského referenda ohledně přijetí tvořivého modelu rozvoje celým lidstvem, jako jediného přijatelného a nezbytného formátu pro přežití lidstva.

Jak se ABECEDA zapojila do projektu

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní projekt, kde se vysílají online konference do 100 zemí světa, pomáhá jazyková škola s překlady textů, tlumočením a jsme aktivní v oblasti informování našich partnerů ohledně Tvořivé společnosti

Zajímavá videa k tématu Tvořivá společnost


Každý z Vás si může vybrat svůj Život

Oslovila Vás myšlenka projektu? Pokud ANO, tak se kdykoliv můžete zapojit do jeho realizace.