Jsi připraven na novou realitu?

12.11. byla zveřejněná mimořádná zpráva o stavu klimatu a jeho progresi. Dále se můžete podívat na výhody života v nové Tvořivé společnosti.

Zde je odkaz na celé fórum

 

 

Jsi připraven na novou realitu?

KLÍČOVÁ TÉMATA FÓRA


 • Klimatická krize

  • Neznámé faktory klimatických katastrof
  • Skutečné příčiny rekordního tempa nárůstu přírodních katastrof
  • Analytická předpověď událostí ve světě v blízké budoucnosti
  • Boj proti CO2 – mýtus nebo realita? Jak vydělávají na CO2 a proč je elektřina stále dražší?
  • Praktické řešení klimatické krize
 • Ekonomicé perspektivy

  • Světová hospodářská krize. Jak tě to ovlivní?
  • Uměle vyvolaná energetická krize
  • Kdy nastane celosvětový hladomor?
  • Omezení kapitalizace: proč je to nutné?
  • Jak vybudovat ekonomiku, ze které budou mít prospěch všichni?
 • Sociální výzvy

  • Eskalace násilí ve společnosti
  • Proč se neřeší problémy uprchlíků, současného otroctví, obchodování s lidmi, obchodování s orgány a drogami?
  • Řešení globální krize ve zdravotnictví. Zajištění bezplatné a vysoce kvalitní medicíny pro každého člověka
  • Důvody degradace vzdělávacího systému. Co situaci napraví?
  • Jak se manipuluje s vědomím veřejnosti? Ochranné mechanismy
 • Geopolitická krize

  • Expanze vojenské agrese
  • Proč se prosazuje myšlenka snížení světové populace?
  • Praktické řešení krizí: přechod společnosti od spotřebitelského formátu k tvořivému
  • Jak pomůže sjednocení lidstva vyřešit globální problémy?

ABECEDA a TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

 

Aktivně podporujeme mezinárodní projekt TVOŘIVÁ SPOLEČNOST, kde je ŽIVOT člověka tou největší prioritou.

„Tvořivá společnost“ je projekt celého lidstva, který dává možnost v nejkratší možné době a mírovou cestou vyvést naši civilizaci na nový stupeň evolučního rozvoje.

Odkud pochází myšlenka vzniku Tvořivé společnosti?


Dobrovolníci mezinárodního projektu Tvořivá společnost po dobu 10 let prováděli rozsáhlý průzkum, v němž lidé ze 180 zemí světa, různého sociálního postavení, náboženství a národnosti vyjádřili svůj názor na společnost, ve které by chtěli žít. Na základě těchto odpovědí – přání a potřeb většiny lidí – bylo vytvořeno                         8 základních Osnov Tvořivé společnosti.

 • Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!

 • Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.

 • Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka!

  Každý Člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.

  Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.

  Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.

  Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.

 • Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností.

  Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.

 • Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.

  Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.

  Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

 • Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.

  Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.

 • Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety.

  Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.

  Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, která je stanovená společností.

 • Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.

  Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.

  Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

Cíl a smysl projektu

Nejdůležitější je cíl! Pokud je cíl, všechno má smysl. Ale pokud cíl není, pak je vše ostatní bezsmyslné. V čem spočívá náš cíl? Naším cílem je vyjít ze slepé uličky současného spotřebitelského systému, ve kterém my všichni, jako lidstvo, dnes existujeme. A začít žít jako Člověk. Hlavním cílem je však vybudování společnosti svobodných lidí, společnosti, která by zajistila našim budoucím generacím důstojný život, blahobyt a duchovně mravní rozvoj. Společnost Lásky a Lidskosti. Společnost budoucnosti, která tě v konání mění již teď a naplňuje tvůj život vyšším smyslem.

Etapy vybudování Tvořivé společnosti


Vyvstává otázka: jaké jsou tedy kroky k realizaci takové společnosti? Co je třeba udělat?

1. Etapa informování

To je informování lidstva o Tvořivé společnosti. Každý člověk, kterému to není lhostejné, může informovat o Tvořivé společnosti co největší počet lidí. To je to, co nyní aktivně dělá mnoho svědomitých a počestných lidí z různých zemí světa.

2. Etapa politická

Vytvoření politických stran „Tvořivá společnost“ s jedinou ideologií Tvořivé společnosti v různých zemích. Celkovou koordinaci politických stran vykonává Mezinárodní Centrální samospráva, která je kontrolována mezinárodní veřejností. To znamená společenstvím, které je mimo politiku a náboženství. Cíl je jednoduchý: využít politiku jako nástroj ke sjednocení lidí, nikoli k rozdělení.

3. Celosvětové referendum

Provedení celospolečenského referenda ohledně přijetí tvořivého modelu rozvoje celým lidstvem, jako jediného přijatelného a nezbytného formátu pro přežití lidstva.

Jak se ABECEDA zapojila do projektu

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní projekt, kde se vysílají online konference do 100 zemí světa, pomáhá jazyková škola s překlady textů, tlumočením a jsme aktivní v oblasti informování našich partnerů ohledně Tvořivé společnosti

Zajímavá videa k tématu Tvořivá společnost


Každý z Vás si může vybrat svůj Život

Oslovila Vás myšlenka projektu? Pokud ANO, tak se kdykoliv můžete zapojit do jeho realizace.