Pronikněte do tajů
vícesmyslového učení

S naší unikátní metodou Zrychleného učení.

 • Neurovědní poznatky

  Zapomeňte na biflování nazpaměť. S pomocí nejnovějších neurovědních poznatků jsme dosáhli unikátního propojení smyslových vjemů na podvědomé úrovni. Díky tomu si zapamatujete cizí jazyk s vynaložením daleko menšího úsilí.

 • Vizualizace učebních textů

  Asociace je nejúčinnější metodou, kterou má náš mozek k učení. Příběh vyprávěný česky si představujeme a tím jej z krátkodobé paměti převádíme do dlouhodobé. Co se stane, když začneme poslouchat stejný příběh v cizím jazyce? Cizí slova a celé fráze se po několika opakováních přiřadí k již existující mentální reprezentaci!

 • Zapojení více vjemů

  Čím víc různých vjemů, tím lepší učení. Když probíranou látku vidíme, slyšíme a procvičíme ji v praxi, máme 90% pravděpodobnost, že si danou informaci zapamatujeme. Pro srovnání – při využití zraku a sluchu bez procvičení je to jen 50% šance. Při využití jen jednoho smyslu pravděpodobnost klesá na mizivých 20%.

 • Relaxací k lepším výsledkům

  Při celodenním studiu je důležité udržet maximální stav soustředění a pozornosti. Intenzivní učení proto prokládáme relaxací, uvolněním celého těla a odpočinkem s hudbou. Společně otevřeme cestu k obrazotvornosti, kreativitě, vnitřní motivaci a hravosti. A odpočinutí zase hurá do učení!

 • Zapojujeme obě hemisféry

  Pravidelný rytmus bubnu a zpěv provází odblokování potenciálu společného fungování obou hemisfér mozku. Díky spojení klasické rozumové levé hemisféry a kreativní, intuitivní pravé hemisféry na synchronních vlnách melodie a rytmu se vydáváme na cestu snadného a neuvěřitelně efektivního učení.

 • Navození Alfa stavu mozku

  Zní to jako protimluv, ale nejlepší motivace dosáhneme ve stavu hlubokého uvolnění a relaxace. Právě tehdy přijímání nových podnětů provází příjemné pocity bez psychické námahy. Neurovědy nazývají tento jev jako Alfa stav. Zbavuje nás únavy a přitom umožňuje přijmout maximum nových informací.

Spokojenost s metodou


Kurzy, které metodou vyučujeme


Pod záštitou autorky metody

Používáme moderní vědecké poznatky tak, abyste v sobě objevili skrytý potenciál vašeho mozku. Metoda v sobě spojuje sugestopedické a koncentrační techniky, které stimulují pravé tvořivé učení.

Výsledkem je pochopení jednoduchosti živého jazyka s porozuměním a s Vaší aktivní prezentací. Naše zakladatelka a garantka metody Zrychleného učení Mgr. Renata Šťastná již téměř 20 let metodu výuky neustále zdokonaluje a praktické poznatky předává dále týmu lektorů, který Vás už nyní s RADOSTÍ očekává.

Naučte se jazyk za pouhé 4 dny výuky

Během 4 denního intenzivního kurzu a následného 3 týdenního telefonického tréninku se naučíte pomocí unikátní Metody zrychleného učení to, co jinde klasickou výukou za 1/2 roku.