Pronikněte do tajů
vícesmyslového učení

S naší unikátní metodou Zrychleného učení.

 • Neurovědní poznatky

  Zapomeňte na biflování nazpaměť. S pomocí nejnovějších neurovědních poznatků jsme dosáhli unikátního propojení smyslových vjemů na podvědomé úrovni. Díky tomu si zapamatujete cizí jazyk s vynaložením daleko menšího úsilí. Naší garancí je 17 let vynikajících výsledků.

 • Vizualizace učebních textů

  Asociace je nejúčinnější metodou, kterou má náš mozek k učení. Příběh vyprávěný česky si představujeme a tím jej z krátkodobé paměti převádíme do dlouhodobé. Co se stane, když začneme poslouchat stejný příběh v cizím jazyce? Cizí slova a celé fráze se po několika opakováních přiřadí k již existující mentální reprezentaci!

 • Zapojení více vjemů

  Čím víc různých vjemů, tím lepší učení. Když probíranou látku vidíme, slyšíme a procvičíme ji v praxi, máme 90% pravděpodobnost, že si danou informaci zapamatujeme. Pro srovnání – při využití zraku a sluchu bez procvičení je to jen 50% šance. Při využití jen jednoho smyslu pravděpodobnost klesá na mizivých 20%.

 • Relaxací k lepším výsledkům

  Při celodenním studiu je důležité udržet maximální stav soustředění a pozornosti. Intenzivní učení proto prokládáme relaxací, uvolněním celého těla a odpočinkem s hudbou. Společně otevřeme cestu k obrazotvornosti, kreativitě, vnitřní motivaci a hravosti. A odpočinutí zase hurá do učení!

 • Zapojujeme obě hemisféry

  Pravidelný rytmus bubnu a zpěv provází odblokování potenciálu společného fungování obou hemisfér mozku. Díky spojení klasické rozumové levé hemisféry a kreativní, intuitivní pravé hemisféry na synchronních vlnách melodie a rytmu se vydáváme na cestu snadného a neuvěřitelně efektivního učení.

 • Navození Alfa stavu mozku

  Zní to jako protimluv, ale nejlepší motivace dosáhneme ve stavu hlubokého uvolnění a relaxace. Právě tehdy přijímání nových podnětů provází příjemné pocity bez psychické námahy. Neurovědy nazývají tento jev jako Alfa stav. Zbavuje nás únavy a přitom umožňuje přijmout maximum nových informací.

Spokojenost s metodou


Kurzy, které metodou vyučujeme


Pod záštitou autorky metody

Stěží najdete všestrannější osobnost než naši zakladatelku Mgr. Renatu Šťastnou. Při tvorbě metody Zrychleného učení zúročila zkušenosti ze své kariéry profesionální volejbalistky a později trenérky v nejvyšší rakouské lize.

Základem však jsou vědomosti nabyté magisterským studiem pedagogiky na Karlově univerzitě. Svou prací předběhla dobu. Dlouho před rozvojem neurovědných poznatků o spolupráci mozkových hemisfér a užití vícesmyslových vjemů pro podporu učení je intuitivně aplikovala do praxe a pomohla tisícům účastníkům kurzů.

Naučte se jazyk za pouhé 4 dny výuky

Během 4 denního intenzivního kurzu a následného 3 týdenního telefonického tréninku se naučíte pomocí unikátní Metody zrychleného učení to, co jinde klasickou výukou za 1/2 roku.