O ABECEDĚ


  Kategorie

Zvolte jazyk

Jazyková úroveň (více o úrovních »)

Místo kurzu

 
Hodnocení studentů 4.7/5 Podrobně (93.11%)

O Abecedě / Jazykové úrovně

Jazykové úrovně

Pro Vaši lepší orientaci jsme připravili ve stručném přehledu níže ucelený vzdělávací systém, který zahrnuje 8 jazykových úrovní. Kritériem pro vymezení jednotlivých úrovní jsou gramatické jevy. Neznamená to však, že jsou kurzy zaměřeny gramaticky. Gramatiku chápeme pouze jako prostředek ke komunikaci, ne jako její cíl. Největší důraz proto klademe na konverzaci a praktické užívání jazyka.

Pro zvládnutí 1 jazykové úrovně potřebujete 40 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)
viz. Ucelený vzdělávací systém - 8 jazykových úrovní.

Například:

  • Týdenní intenzivní jazykový kurz = 38 vyučovacích hodin
  • 2 Víkendové (Dvoudenní) intenzivní jazykové kurzy = 32 vyučovacích hodin
  • Odpolední nebo dopolední jazykový kurz Intenzivní = 5 měsíců = 80 vyučovacích hodin
  • Odpolední jazykový kurz Klasik = 5 měsíců = 40 vyučovacích hodin

U nás si můžete sami zvolit Váš model studia a naplánovat si sami počet jazykových úrovní, o které se chcete posunout. V případě individuálních nebo firemních kurzů šitých na míru si naplánujete případně i jiný model studia, který bude vyhovovat právě Vám.

Abyste zvolili správný typ kurzu, je zapotřebí určit správnou vstupní jazykovou úroveň. Věnujte tedy, prosím, cca 5 minut jazykovému testu. Test Vám vyhodnotíme nejpozději do následujícího pracovního dne a pomůžeme Vám s Vaším výběrem.

Ucelený vzdělávácí systém – 8 jazykových úrovní

Interní stupnice ABCECEDA Evropský Referenční rámec Potřebné vstupní znalosti Typický student Cíl kurzu
Úplný začátečník
1
Breakthrough
A1
Žádná nebo minimální slovní zásoba, neznalost základních gramatických jevů. Chce se rychle naučit základům jazyka, o studium se zatím vážně nepokoušel.  Základní komunikace vjednoduchých větách v přítomném čase v běžných denních situacích. Ideální vstup a motivace do studia.
„Věčný“ začátečník
2
Waystage
A2.1
Jednoduchá komunikace v přítomném  čase, neznalost způsobu tvoření  minulého času, základní představa o stavbě věty. Už se studiem „někdy“ začal, má základní znalosti, které potřebuje upevnit a pokročit dále. Základní komunikace v přítomném, budoucím a minulém čase.
Pokročilý začátečník
3
Strong Waystage
A2.2
Orientace v přítomném a budoucím čase, základní představa o minulém čase. Potřebuje především procvičovat komunikaci a rozšiřovat slovní zásobu na základní úrovni jazyka. Aktivní komunikace v přítomném, budoucím a minulém čase. Získání jistoty v běžné konverzaci na základní úrovni jazyka.
Mírně pokročilý
4
Treshold
B1.1
Dobrá komunikace v přítomném, budoucím a minulém čase. Neznalost pokročilých gramatických jevů. Dokáže vyjádřit plynule své myšlenky při běžné konverzaci, ale je limitován v použitím vhodných gramatických konstrukcí. Komunikace s použitím zásadní běžně užívané gramatiky.
Středně pokročilý
5
Strong Treshold
B1.2
Pasivní orientace ve veškeré běžně užívané gramatice. Potřebuje především procvičovat komunikaci a rozšiřovat slovní zásobu na pokročilé úrovni jazyka a doplnit pravidla používání pokročilé gramatiky. Aktivní komunikace s použitím zásadní běžně užívané gramatiky. Získání jistoty v běžné konverzaci na pokročilé úrovni jazyka.
Pokročilý
6
Vantage
B2.1
Praktická orientace ve veškeré běžně užívané gramatice. Zvládl běžně užívanou gramatiku, chce především mluvit a získat jistotu projevu. Komunikace vedená pouze ve studovaném jazyce, podstatné rozšíření slovní zásoby v nejrůznějších oblastech. Upevnění pokročilých gramatických jevů.
Velmi pokročilý
7
Strong Vantage
B2.2
Praktická orientace ve veškeré běžně užívané gramatice. Potřebuje rozumět výrokům a dedukcím rodilých mluvčích a adekvátně na ně reagovat. Intenzivní řízená komunikace vedená rodilým mluvčím. Automatizace plynulé a spontánní komunikace bez zjevného úsilí.
Speciálně zaměřený pokročilý
8
Effective Operational Proficiency
C1
Plynulý slovní projev a znalost běžně užívané gramatiky. Potřebuje zvládnout detailní specifika studovaného jazyka. Koncepční příprava pro zvládnutí „nadstandardních“ jazykových dovedností.

Pro přijetí do přípravného kurzu na certifikát je podle úrovně požadovaného certifikátu zapotřebí i předchozí jazyková znalost, kterou buď již máte nebo získáte v některém z našich kurzů. Více viz tabulka Vstupní jazykové úrovně pro přijetí do přípravného kurzu na certifikát.

 

 

  abeceda - fotogalerie abeceda - video
Fotogalerie   |   Videa   |   Youtube kanál
 
Vyzkoušejte si vstupní jazykový test k zařazení do jedné z osmi nabízených jazykových úrovní.

 
Máte otázky nebo se chcete na něco zeptat sami? Zde přinášíme otázky a odpovědi pro Váš snadnější jazykový přehled.
 
Zde naleznete hodnocení a komentáře našich studentů kteří se zůčastnili jazykové výuky v rámci týdenních kurzů, kurzů pro veřejnost, firemní kurzů nebo individuální výuky.
Jazyková škola ABECEDA - specialista na intenzivní jazykové kurzy | Kurzy angličtiny, firemní kurzy, Angličtina pro děti, překlady a tlumočení Úvod | Nahoru

© 2010 - 2018 Infocity hosting & B7 design - webdesign studio Ostrava
Ochrana osobních údajů | Kontakty